EKSPRESJA TWÓRCZA

U podstaw naszego podejścia i programów leży wiedza i nauka o wrodzonej potrzebie wyrażania się dziecka przez ekspresję twórczą.

WYOBRAŹNIA I INTELIGENCJA

Nie mamy wątpliwości, że sztuki muzyczne są najlepszą przestrzenią do rozwijania zdolności umysłowych dzieci.

KOMUNIKACJA I INTUICJA

Opieramy się na badaniach naukowych, które dowodzą, że muzyczne działania kreatywne i aktywny kontakt z muzyką angażują najwięcej obszarów mózgu.

USŁUGI

Akademia Małego Melomana

Opracowany przez specjalistów autorski program oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Wprowadzany zamiast tradycyjnej „rytmiki” lub jako atrakcyjne zajęcia warsztatowe poszerzające treści z podstawy. Dzięki czemu staje się też konkurencyjną ofertą edukacyjną.

Szkoła
zabawy

Artystyczne zajęcia umuzykalniające prowadzone w formie zabaw muzyczno-ruchowych z elementami edukacji rodzicielskiej.

Celem programu jest budowanie więzi emocjonalnej rodzica z dzieckiem, wspieranie i stymulowanie do prawidłowego rozwoju, wspomaganie procesu wczesnej socjalizacji.

Może być wprowadzany w przedszkolach jako program adaptacyjny.

Doskonalenie Nauczycieli

NOWOŚĆ !
Szkolenia dla nauczycieli i specjalistów (nie będących muzykami).

Program kursu wzbogaca umiejętności pracownika o stosowanie aktywności muzycznych w celach wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych.

O NAS

DZIECKO - POTRZEBY - PROGRAM

MISJA

Rozwój Dziecka

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez rozwijanie ekspresji artystycznej przy pomocy sztuk muzycznych.

WIZJA

Prowadzenie programów, doskonalenie nauczycieli

Wzbogacanie oferty przedszkolnej poprzez wprowadzanie autorskich programów edukacyjnych i terapeutycznych oraz edukacja nauczycieli (nie będących muzykami) w zakresie świadomego stosowania aktywności muzycznych.
.

WARTOŚCI

Odpowiedź na potrzeby
współczesności

Wychowanie przez sztukę.

Naturalistyczne podejście połączone z filozofią twórczości poparte, wiedzą psychologiczną.

Wykorzystanie nowych technologii (dotykowych).

Elżbieta Kalinowska

muzyk – wokalista, nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog, kierownik warsztatów wokalnych.

Ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy oraz Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, tam również studiowała na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej ze specjalnością: muzykoterapia.

W pracy z dziećmi koncentruje się na obserwacji grupy i „muzycznej korespondencji” z grupą. Stoi na stanowisku popartym wieloletnim doświadczeniem, a obecnie potwierdzonym wieloma badaniami naukowymi, że każde dziecko ma wrodzone zdolności, które albo zostaną zachowane i rozwinięte właśnie w tym okresie, albo w sposób naturalny będą zanikać.
Kształci pedagogów w przedmiocie emisji głosu oraz zajęć muzyczno – ruchowych.

„Dzieci są doskonałe – moją rolą jest stwarzanie przestrzeni, w której mogą rozwijać się jako artyści – Mali Melomani”

Daniel Świąder

muzyk – gitarzysta basowy, muzykoterapeuta, nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog.

Ukończył studia kierunkowe w zakresie muzykoterapii Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie.

Pracując z dziećmi łączy doświadczenie terapeutyczne i edukacyjne. Zajmuje się tematyką rozwijania umiejętności komunikacyjnych poprzez ekspresję twórczą.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami dotkniętymi autyzmem. Doświadczenie kliniczne w obszarze muzykoterapii neurologicznej zdobywał na oddziale rehabilitacji psychosomatycznej i oddziale chorób degeneracyjnych.

Zaangażowany w kształcenie nauczycieli i specjalistów w zakresie stosowania technik i procedur muzykoterapii w edukacji.

„Dźwięk i muzyka to idealny sposób komunikacji, który intuicyjnie jest rozumiany bez słów”.

Cytaty

  • Widzimy ogromne zapotrzebowanie na pracowników, którzy są kreatywni, analityczni, zdyscyplinowani i pewni siebie. Wierzymy, że praktyczne uczestnictwo w zajęciach artystycznych jest jednym z najlepszych sposobów, aby rozwijać te zdolności przywódcze wśród młodych ludzi.

    Jane Polin G.E. Fund
  • Uczyłbym dzieci muzyki, fizyki i filozofii; ale w szczególności muzyki, dla wzorców w muzyce i wszelkich sztuk, które są kluczowe w uczeniu się

    Platon
  • Muzyka jest większym objawieniem, niż cała mądrość i filozofia.

    Ludwig van Beethoven

AKADEMIA ARTYSTYCZNA

"Mali Melomani"

Telefon:

tel: +48 504 665 520 
tel: +48 530 177 937
e-mail: kontakt@malimelomani.pl

Obszar działalności:

Warszawa i południowe powiaty:
min. Piaseczno / Lesznowola / Konstancin Jeziorna

Pozostałe lokalizacje do uzgodnienia.